Jubileumi 125. évünkben a korábbi jubileumokra való visszatekintéssel kívánunk minden kedves Olvasónknak boldog és sikeres új évet!

A történelem nem kedvezett a Tungsramnak az első két jubileum idején. 1896. augusztus elsején alapították az Egyesült Villamossági Vállalatot, a mai Tungsram jogelődjét. 1921-ben Magyarország az elvesztett első világháború, a felbomlott Osztrák-Magyar Monarchia és a Magyar Királyság súlyos területi veszteségeinek következményeivel küzdött. A háború vége nem hozta vissza ‘a boldog békeidőket’. A háborút közvetlen követő éveket meghatározta a szénhiány, forradalmak és terror, a Monarchia utódállamai közötti politikai feszültségek és külkereskedelmi korlátozások és a háborús jóvátétel rendezetlensége. A gyorsuló infláció különösen a bérből és fizetésből élők elszegényedéséhez vezetett. Ez nem a nagyszabású ünnepségek ideje volt. A technológiai fejlődéssel való lépéstartás érdekében 1921-ben a Tungsram új vezérigazgatója, Aschner Lipót éltrehozta a vállalat kutatólaboratóriumát és megállapodást kötött a General Electric-kel. Az erősödő kereskedelmi protekcionizmusra válaszul a Tungsram folytatta vertikális termelési lánca és külföldi eladási hálózata kiépítését, valamint egyre több országban épített fel helyi gyártó kapacitást.

1946. augusztus elseje a forint bevezetésének napja, egy második elveszített világháború utáni második hiperinfláció utáni valutastabilizáció szimbolikus dátuma. 1946 februárjában a Tungsram kutatólaboratóriumának Bay Zoltán vezette csapata szenzációs tudományos eredményt ért el a Holdra vetített radarhullámok vételével. A Tungsram személyi állományának súlyos veszteségei, a gyár szovjet hadsereg általi leszerelése, a szén-, energia- és élelmiszerellátás hiányai, a Tungsram kelet-közép-európai hálózatának államosítása és nyugati hálózatának bizonytalan sorsa, tetézve a Kommunista Pártnak a szovjet hadsereg jelenléte által támogatott térnyerésével azonban a vállalat alapításának 50. évfordulóját is beárnyékolták.

Az elektroncsőgyártás megkezdésének 50. évfordulója a Tungsramnál teremtett először lehetőséget nagyszabású jubileumi ünnepségre 1968-ban. A Tungsram a világon az első vállalatok között volt, mely az elektroncsövek gyártását megkezdte, ekkoriban még katonai célokra, majd a két világháború között a rádiócsövek, elsősorban a vevőcsövek teljes palettáját fejlesztette ki elsősorban polgári célra. A tudományos szimpóziumon Kelet és Nyugat kiváló szakemberei vettek részt, így az AEG Telefunken, az ESL (Esslingen) és Siemens (Berlin), a VEB Funkwerk (Erfurt) és a leningrádi Svetlana gyár vezető munkatársai mellett a magyar szakemberek a Műegyetem, erős Tungsram-kötődéssel rendelkező nemzeti kutatóintézetek és a Tungsram képviselői voltak.

75. évfordulójának idejére a Tungsram Dienes Béla vezérigazgató irányításával már jelentős lépéseket tett azért, hogy visszaszerezze egykori pozícióját a világ vezető fényforrásgyártói között. A vállalat jubileumát ismét tudományos szimpóziummal ünnepelte, melyen ismét kelet- és nyugat-német, szovjet és magyar szakértők szólaltak fel.

1986-ban Magyarország növekvő adósságállománnyal, a szovjet mintára felépített nehézipar hatalmas energiaigényével, számos állami vállalat csökkenő hatékonyságával és számos egyéb problémával küzdött; a strukturális átalakulás elodázhatatlanná vált. A Tungsram, mely ekkor a világ fényforrásgyártásának 3-5 %-át adta, 90. évfordulóját vállalati múzeum és kiállítás megnyitásával ünnepelte, s előadássorozat keretében mutatták be a Tungsram szerepét a fényforrás- és rádiócsőgyártás történetében, a majdnem 5 évtizede működő gépgyártó ágazat eredményeit és a Tungsram termékeinek világpiaci helyzetét. Az előadássorozaton a Tungsram két fő szovjet partnervállalata, a Svetlana és MELZ is bemutatta tevékenységét.

Mire a Tungsram 100 éves lett, Magyarország 20. századi történelme során a harmadik gyökeres politikai transzformáción ment át és a kapitalista gazdasági átalakulás kihívásaival küzdött. A Tungsram a rendszerváltozást a General Electric konszern új tagjaként élte át. A Tungsram 100 éves jubileumának idején, melyet a Magyar Tudományos Akadémia székházában rendezett tudományos konferenciával ünnepelt, már a GE egyedüli gyártója volt olyan innovatív energiatakarékos termékek terén, mint a kompakt fénycső és a Tungsram kutatói a GE világítási üzletága kutatás-fejlesztésének kulcsszereplőivé váltak.

A vállalat alapításának 125. évfordulója ismét jelentős kihívást hozott a koronavírusjárvány miatt kialakult rövid távú gazdasági válság, a globális szállítási láncokban kialakult zavarok és a járvány kirajzolódó hosszú távú gazdasági és társadalmi következményei formájában. Mindeközben a világítási ipar átalakulása és az 5. ipari forradalom megjelenése hatására a Tungsram maga is átalakul fényforrásgyártóból az energiahatékonyság, okos városok és beltéri farmok terén komplex projektek szállítójává amellett, hogy világítási üzletágát erősíti.

Minden kedves Olvasónknak boldog és sikeres új évet kívánunk!

22 TOVÁBBI CIKK OLVASÁSA

Tovább a Hírek oldalra